okt 19


Frank Østergaard, Kaas
Erik Ingerslev, Aabybro
Line M. Mousten, Saltum
Peter Klitgaard, Tranum
Karin Christoffersen, Attrup
Matias Appel, Pandrup
Charlotte Holst høybye, Fjerritslev

Læs mere...

okt 17

Indlæg i Nordjyske Stiftstidende af SF´s spidskandidat Frank Østergaard

Frank Østergaard


Det undre mig at Lars Holt og Morgen Sparre er så store modstandere at få testet vandkvaliteten i kommunens vandværker for desphenyl-chloridazon. For at fjerne en hver tvivl om en evt. forurening, bør kommunalbestyrelsen pålægge vandværkerne at få testet vandet for netop desphenyl- chloridazon. Så sent som den 13. oktober havde Nordjyske Stiftstidende en artikel om en boring i Aalborg området der havde netop det problem.
Bestyrelsen for Kaas vandværk har klogt fået fortaget denne ekstra pesticidkontrol. De er vel også fagfolk. Det har kostet forbrugeren 3,8 øre pr. m3. Jeg ved derfor ikke hvor den million kr. som Mogens Sparre nævner kommer fra, men forbrugerne kunne måske tro, at det er hans faglighed der gør, at tallet skulle være rigtigt!

Læs mere...

okt 07

Indlæg i Nordjyske Stiftstidende af SF´s spidskandidat Frank Østergaard.

Frank Østergaard

Små syv uger kære borgere, så skal vores kryds sættes ved kommunal- og regionsrådsvalget. Politiske lister, valg og løfter er der nok af. Som SF`er kæmper jeg for de værdier som er tæt på hjertet – til venstre for midten.
Og hvilke værdier er det så?
Det er fællesskab, lighed og omsorg. Tre ting som Jammerbugt har brug for, og som vi ikke kan undvære, hvis flere skal have det godt i vores kommune.
Fællesskab betyder at ingen, hverken børn, voksne eller gamle, skal føle sig som andenrangs borgere i kommunen på grund af fattigdom, sygdom eller handicap.

Læs mere...

okt 06

Erik Ingerslev

Indlæg I Nordjyske Stiftstidende af kommunalbestyrelsesmedlem Erik Ingerslev.

I Nordjyske Stiftstidende i går, den 03.10, skriver Flemming Jansen, at han ønsker et klart svar fra borgmesteren og det samlede byråd, om hvad der skal ske på skoleområdet i Pandrup – Kaas.
Det kan undre mig meget, at Flemming Jansen tager alle kommunalpolitiker til indtægt for, at de ikke vil melde deres holdning ud.
SF spidskandidat og formand Frank Østergaard gjorde det her i Nordjyske Stiftstidende den 19.09, klart hvad SF´s holdning er. Men jeg skal gerne gentage det for Flemming Jansen og andre der skulle være i tvivl. SF har som det eneste parti afgivet et høringssvar under høringsperioden. Her har SF skriftligt afgivet en støtte til den gruppe der ønsker en ny skole i Jetsmark. Det har jeg også fremført i kommunalbestyrelsen. Kan det siges mere tydeligt?

Læs mere...

okt 06

Indlæg i Nordjyske Stiftstidende af SF´s spidskandidat Frank Østergaard

Frank Østergaard


På baggrund af sidste måneds afsløringer af, at pesticid-resten Desphenyl-Chloridazon dukker op i drikkevandsboringer mange steder i landet, opfordrede Miljøstyrelsen i et brev til alle landets kommuner og vandværker om at gå i gang med at teste drikkevandet. Men en hel del vandværker overhører tilsyneladende opfordringerne om at teste vandet.
Nu vil SF foreslå, at Jammerbugt kommune pålægger vandværkerne at teste vandet med det samme, og samtidigt foreslå at kommunen offentliggør testresultater der frikender vandforsyningen for stoffet – så borgerne ikke skal gå i uvished.

Læs mere...

sep 19
Abonnér

Jansen har overset SF

Indlæg Kommentarer lukket til Jansen har overset SF

Frank Østergaard


Indlæg i Nordjyske Stiftstidende af SF´s spidskandidat Frank Østergaard.
I Nordjyske den 17, september mener tidligere Borgmester i Pandrup kommune Flemming Jansen, ikke at han har fået svar fra nogen lokale kandidater fra Pandrup, om borgerne kan forvente en ny skole i Jetsmark. Det er helt uforståeligt for mig, at det er gået Flemming Jansens næse forbi, at jeg har tilkendegivet SF´s holdning netop i denne sag. SF har som det eneste parti afgivet et høringssvar under høringsperioden. Her har SF skriftligt afgivet en støtte til den gruppe der ønsker en ny skole i Jetsmark.

Læs mere...

sep 14
Abonnér

Erik Ingerslev, SF, genopstiller ved kommunalvalget i Jammerbugt Kommune.

Indlæg Kommentarer lukket til Erik Ingerslev, SF, genopstiller ved kommunalvalget i Jammerbugt Kommune.

Erik Ingerslev


SF Jammerbugt afholdt i går, onsdag den 13. september en ekstraordinær generalforsamling.
Her gav SF´s mangeårige medlem af kommunalbestyrelsen, Erik Ingerslev, tilsagn om at genopstille ved det kommende kommunalvalg den 21. november.
Frank Østergaard, formand for SF Jammerbugt og partiets spidskandidat udtaler: ”Jeg er glad for at vi i SF Jammerbugt nu også har fået opstillet en kandidat, Erik Ingerslev, i den østlige del af Jammerbugt Kommune. Oven i købet en med megen kommunalpolitisk erfaring. ”
”Jeg tror på, at med det hold SF har ved kommunalvalget den 21. november, er der gode chancer for, at SF får 2 mandater valgt til den nye kommunalbestyrelse. ” Afslutter Frank Østergaard sin udtalelse.

Læs mere...

jul 31
Abonnér

Pressemeddelelse fra SF Jammerbugt.

Indlæg Kommentarer lukket til Pressemeddelelse fra SF Jammerbugt.

Matias Appel


SF Jammerbugt´s kandidathold er blevet større. Til listen kan tilføjes Matias Appel. Matias er gymnasieelev og 19 år gammel. Han har været aktiv i SFU i efterhånden en del år, derfor er Matias ikke uvandt i politik. Matias vil være med til at styrke SF´s hold og vores bud på en politik som vil skubbe Jammerbugt i den rigtige retning.

1. Frank Østergaard, Kaas. (Spidskandidat)

2. Charlotte Høybye, Klim.

3. Peter Klitgaard, Tranum.

4. Line Mousten, Saltum.

5. Karin Christoffersen, Atrup.

6. Matias Appel, Pandrup.

Som det fremgår af listen er der kønslighed og en bred geografisk fordeling. Men Matias har vi også en større aldersmæsig fordeling.

Læs mere...

maj 31
Abonnér

Særudgift kan kvæle den lille skole

Indlæg Kommentarer lukket til Særudgift kan kvæle den lille skole

Frank Østergaard


I øjeblikket er det sådan, at den enkelte skole i Jammerbugt skal bære udgiften, hvis en elev ikke kan rummes i klassen. Uanset hvilket handicap der gør, at eleven ikke med rimelighed kan gå på skolen, skal skolen betale 170.000 kroner pr. elev. Dette giver skolen uforudsigelige og, efter min mening, urimelige udgifter. Der skal ikke mange elever med særlige behov til at underminere en mindre skoles økonomi.

Jeg mener derfor, at der må kunne findes en løsning, med en central pulje til at dække udgifterne. Dertil en central visitation (med repræsentation fra de enkelte skoler), som skal visitere de elever, der ikke kan rummes i den enkelte skole. Dette mener jeg vil være til gavn for både den enkelte elev og for den enkelte skole.

Læs mere...

maj 08
Abonnér

Trivselsgaranti

Indlæg Kommentarer lukket til Trivselsgaranti

PASNINGSGARANTI: Blandt de ord, der omgiver barnelivet, finder jeg ordet ”pasningsgaranti” det mindst tiltalende. af Frank Østergaard.

Frank Østergaard

Definition af ordet pasning: ”det at tage sig af mindre børn, give dem tøj på, give dem mad, lege med dem m.m.” Ordet symboliserer opbevaring og passivitet, i modsætning til udvikling og trivsel.
Jeg mener, vi skal skrotte pasningsgarantien og i stedet give trivsels garanti til vores børn og unge – mon ikke det ville tiltrække børnefamilier til kommunen?
En trivsels garanti skal garantere, at alle kommunens børn ikke alene sikres en plads i en daginstitution eller i dagpleje, men også at kvaliteten for barnets udvikling og trivsel garanteres.
Det at et barn blot skal passes stammer fra tiden, hvor vi brød med familiemønstrene og kvinderne for alvor kom ud på arbejdsmarkedet.

Læs mere...

preload preload preload