feb 25

Indlæg i Nordjyske Stiftstidende af Frank Østergaard den 25-02-2017

Frank Østergaard


OPKRÆVNING: I 10 år har det været statens opgave at inddrage diverse restancer til det offentlige.
Staten er nu begyndt at indse, at sådanne opgaver ofte udføres bedst af kommunerne.
Det er naturligvis vigtigt at en borger, der skylder det offentlige penge, betaler denne gæld.
En ny lovændring giver kommunerne mulighed for at opkræve skyldig ejendomsskat.

Jammerbugt kommune besluttede ved sit møde i februar måned at påtage sig dette hverv fremover. Et lille skridt i den rigtige retning.
Jeg mener at al opkrævning af restancer bør udføres af kommunerne.
Jeg er sikker på, at en lokal pantefoged, der kan sidde ansigt til ansigt med borgeren, bedst får den skyldige restance inddrevet – for eksempel ved at lave en lempelig afdragsordning.
Det lønsomme i at kommunerne overtager inddrivelsen af restancer skal ses i erkendelse af det fællesskab, som kommunens samlede økonomi udgør – både for den enkelte borger og for kommunerne som helhed.
Min opfordring til folketinget skal derfor være, at al inddrivelse af restancer lægges tilbage kommunerne – og dermed til en lokal pantefoged.

Lukket for kommentarer.

preload preload preload