apr 04

Frank Østergaard


Foreløbig har SF Jammerbugt fem navne på kandidatlisten til efterårets kommunalvalg. Men formand Frank Østergaard ser gerne, at listen kommer til at omfatte otte navne.
– Især vil vi gerne have en kandidat fra Aabybro-området. Når vi får det, vil vi have en bred geografisk fordeling, siger Frank Østergaard.
Spidskandidat er Frank Østergaard, Kaas. Derefter følger Charlotte Høybye, Klim, og Peter Klitgaard, Tranum, som begge er nye SF-kandidater. Line Mousten, Saltum, er nummer fire, mens Karin Christoffersen, Brovst er nummer fem. Hun er også ny.

Partiforeningen har udarbejdet og godkendt et valgprogram.
– Et af de helt centrale punkter for os er at få gjort op med den meget dårlige normering, vi har i vores daginstitutioner. Her er vi på landsplan placeret i den absolutte bund. Det skal vi have vendt, siger Frank Østergaard.
Kandidatlisten blev godkendt på partiforeningens generalforsamling, som blev holdt på det det gamle rådhus i Brovst. På generalforsamlingen blev Frank Østergaard genvalgt som formand. Ove Albrektsen og Matias Appel blev valgt til bestyrelsen, som desuden består af Charlotte Høybye (næstformand), Ulla Schønberg (sekretær) og Erik Ingerslev (kasserer).

Lukket for kommentarer.

preload preload preload