maj 01


Tale af SF´s spidskandidat ved kommunalvalget Frank Østergaard

Tak for invitationen til at tale her ved 1. maj her i Bratskov.
Så er vi her igen. 1. maj er en begivenhed der startede helt tilbage til 1890. Det kan vi vist godt tillade os kalde en tradition.
En vigtig tradition, der minder, i hvert fald mig om, hvor vigtige fagforeninger, LO og vestrefløjspartierne er for arbejderne, også i dag.
Ja, jeg fristes til at sige at den er lige så vigtig i dag som i 1890, selv om folk i dag ikke tror det.

Arbejdsmarkedet har ændret sig i takt med den større globalisering.
Socialdumping er et forholdsvis nyt fænomen. Det er et alvorligt problem som vestrefløjen SKAL løse.
Der er udfordringer i dag som vi ikke kendte til førhen.
En af de store udfordringer som jeg ser, er bl.a. at unge mennesker i dag der er kommet på arbejdsmarkedet ikke tænker fagbevægelse som det første.
Det vender jeg tilbage til senere.
Personligt mener jeg, at SF efterhånden har fundet sig selv igen efter regeringsdeltagelsen som sluttede brat den 30. januar 2014. Jeg har deltaget i mange møder i SF-regi. Bl.a. medlemsmøde, formøder, formandsmøder og landsmøder. Jeg kan mærke en optimisme, energi og håb om en lysere fremtid.
Det har SF brug for.
Det har hele venstrefløjen brug for.
Det har hele Danmark brug for.
Danmark har også brug for en anden regering.
En regering som har mennesket i centrum. Som ser på andet end blot regneark. En regering som igen sætter fokus på miljøet og den grønne omstilling.
Dette er blot nogle af de punkter som SF vil være med til at ændre, sammen med en ny regering. Med en kvindelig statsminister.

Som alle sikkert ved, genopstiller SF´s mange årlige kommunalbestyrelsesmedlem Erik Ingerslev ikke.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Erik for de mange år i lokalpolitik. Jeg ved, at der er stor respekt omkring Erik og at han vil blive savnet af alle uanset partifarve.
Jeg vil personligt, gerne takke Erik for en stor opbakning og støtte i arbejdet som ny spidskandidat. Selv om der er udskiftning på pladserne i SF, er vi klar til at forsætte det konstruktive samarbejde. Vi ved godt, at vi ikke kan få alt i gennem. Vi er nødt til at kæmpe for hver millimeter. Men med gode argumenter og samarbejde kan vi nå langt.
Tilbage til de unge mennesker i Jammerbugt.
Jeg kan se, at vi har udfordringer med en alt for stor del unge mennesker i Jammerbugt kommune.
Alt for mange af de 25 årige, får ikke fået en anden uddannelse end folkeskolen afgangseksamen. Dette er en udfordring. Jeg mener at der skal en mere målrettet indsats til, for at vende denne udvikling.
En indsats der skal begynde helt ned i dagplejen, vuggestuen og børnehaven. Jammerbugt kommune er en af de kommuner i Danmark der har de dårligste normeringer på disse områder. Dette SKAL ændres. De ansatte i kommunens pasningsordninger er simpelthen presset i deres hverdag.
BUPL har lavet en undersøgelse der blev offentliggjort den 28. marts 2017. Den viste at pædagoger ofte passer op til 17 børn alene, over længere tid. Det skulle ikke undre mig at dette også forgår her i kommunen. Det er simpelthen ikke godt nok.
Det virker mere som opbevaring, end pædagogik, uden en chance for at kunne flytte børn socialt.
Det kan vi ikke være bekendt.
Fokus på mennesker.

Det var en enig kommunalbestyrelse der vedtog budgettet for 2017. SF`s største fingeraftryk på budgettet var ”Gratis Psykologhjælp til unge under 25 år”.
En mærkesag for SF, som giver de unge mulighed for at få et antal konsultationer ved en psykolog. Jeg mener at vi bør arbejde videre på landsplan og endda udvide ordeningen til at gælde alle uanset alder og jeg ser også gerne at det offentlige også betaler tandlægebesøg.
Jeg kan ikke se forskelen på at:
”Tanden er flækket, benet er brækket eller psyken er knækket”
Alle situationer giver dårligere livskvalitet.
Fokus på mennesker.

For SF er miljø og natur, så vigtig en prioritering, at vi mener at det bør tænkes ind i alt politisk arbejde. Beskyttelsen af naturen står for SF højere end benyttelsen. Vi har i Jammerbugt kommune en unik natur, som vi er forpligtet til at passe godt på. Naturen er en af grundene til netop Jammerbugt er et turistmål for mange mennesker, både danske og udenlandske.
Naturen har vi kun til låns. Vi låner den af vores børn og børnebørn.
Fokus på naturen.

Den 21. november er der regions- og kommunalvalg. Hvis du vil noget andet med Jammerbugt kommune, hvis du vil prioritere mennesker, natur, miljø og bæredygtig økonomi, så er vi partiet der vil gøre alt for at opfylde dette.

Tak fordi I lyttede, tak for ordet.

Forsat god 1. maj.

Lukket for kommentarer.

preload preload preload