maj 08

PASNINGSGARANTI: Blandt de ord, der omgiver barnelivet, finder jeg ordet ”pasningsgaranti” det mindst tiltalende. af Frank Østergaard.

Frank Østergaard

Definition af ordet pasning: ”det at tage sig af mindre børn, give dem tøj på, give dem mad, lege med dem m.m.” Ordet symboliserer opbevaring og passivitet, i modsætning til udvikling og trivsel.
Jeg mener, vi skal skrotte pasningsgarantien og i stedet give trivsels garanti til vores børn og unge – mon ikke det ville tiltrække børnefamilier til kommunen?
En trivsels garanti skal garantere, at alle kommunens børn ikke alene sikres en plads i en daginstitution eller i dagpleje, men også at kvaliteten for barnets udvikling og trivsel garanteres.
Det at et barn blot skal passes stammer fra tiden, hvor vi brød med familiemønstrene og kvinderne for alvor kom ud på arbejdsmarkedet.

Meget er sket siden, blandt andet har vi fået en dybere forståelse af, hvad et barn er, og hvordan det udvikles til at blive et selvstændigt og kærligt menneske. Det er slet ikke nok, at barnet får mad, ikke fryser og bliver leget med. Hvis vi ønsker at barnet udvikler sig til et individ med egne værdier, ønsker og behov og fundament til at skabe et selvstændigt liv skal barnet danne relation til de voksne det omgives af – for et barn blive et menneske ved at spejle sig i de mennesker, der omgiver det.
Hvis barnet ikke ses af voksne og mødes på dets behov, bliver det utrygt, rastløst, forvirret og rodløst – det er let at se, hvis det sker, for barnet mister gløden i øjnene og glæden i latteren.
Når vi har baseret livet i Danmark på, at samfundet (ud)danner vores børn i dagplejer, vuggestuer, børnehaver og skoler, er det nødvendigt, at området har de nødvendige ressourcer for at yde den rigtige kvalitet.

Lukket for kommentarer.

preload preload preload