maj 31

Frank Østergaard


I øjeblikket er det sådan, at den enkelte skole i Jammerbugt skal bære udgiften, hvis en elev ikke kan rummes i klassen. Uanset hvilket handicap der gør, at eleven ikke med rimelighed kan gå på skolen, skal skolen betale 170.000 kroner pr. elev. Dette giver skolen uforudsigelige og, efter min mening, urimelige udgifter. Der skal ikke mange elever med særlige behov til at underminere en mindre skoles økonomi.

Jeg mener derfor, at der må kunne findes en løsning, med en central pulje til at dække udgifterne. Dertil en central visitation (med repræsentation fra de enkelte skoler), som skal visitere de elever, der ikke kan rummes i den enkelte skole. Dette mener jeg vil være til gavn for både den enkelte elev og for den enkelte skole.

Lukket for kommentarer.

preload preload preload