Vi er mange der gør en indsats for at SF skal blive en dominerende faktor i dansk politik, både lokalt og på landsplan.

Under dette faneblad kan du læse om SF’s politik i Jammerbugt Kommune eller på landsplan – brug links lige ovenfor, for at læse mere om det der interesserer dig.

Links, med oplysninger til andre politiske møder, der er omtalt i vores kalender vil du kunne finde her under:

Kommunalbestyrelsesmøde 22.11.2018

Her kan du læse om overordnet planlægning i Jammerbugt Kommune:

Helhedsplan 17, vedtaget december 2017

Handlingskatalog, vedtaget juni 2016

Masterplan for Brovst, vedtaget februar 2017
Marsterplan Fjerritslev, vedtaget februar 2015
Masterplan Pandrup, vedtaget marts 2012
Masterplan Aabybro, vedtaget februar 2012

preload preload preload