feb 03
Abonnér

Søstjernen forbliver kommunal

Indlæg Kommentarer lukket til Søstjernen forbliver kommunal

Indlæg i Nordjyske stiftstidende af Frank Østergaard

Frank Østergaard


Kommunalbestyrelsen besluttede på sit første møde i 2017 at udskyde lukningen af den integrerede institution Søstjernen til august.
Det vil sige: Søstjernen er en kommunal institution fire måneder mere end oprindelig besluttet.
Det er ikke dyrt at drive institutionen i fire måneder, var begrundelsen.
Hvorfor lukke den, hvis det ikke er dyrt at drive den?
SF foreslog oprindeligt, at man undlod at lukke institutionerne i Hjortdal og Halvrimmen. Det forslag blev afvist med den begrundelse at de var for dyre. Hvad er ændret?
De kommunalpolitikere der tidligere stemte for at lukke Søstjernen, fordi den var/er for dyr at drive, stemte nu for at den skulle forblive en kommunal institution yderligere fire måneder, fordi den ikke er dyr?
Jeg har svært ved at se logikken..

Læs mere...

jan 18
Abonnér

Gemt, men forhåbentlig ikke glemt!

Indlæg Kommentarer lukket til Gemt, men forhåbentlig ikke glemt!

Indlæg I Nordjyske Stiftstidende af Frank Østergaard

Frank Østergaard


Jeg har ved enhver given lejlighed sagt og skrevet, at både børnepasning og ældrepleje er en kommunal opgave. Så at SF, uanset antallet af private pasningsordninger, fortsat ønsker en kommunal vuggestue i Pandrup området, kan umuligt undre nogen…
Upåagtet at vi I SF også mener, at det er gode pasningstilbud, der er i Pandrup, er vi bevidste om at præcis, som det er indenfor ældreplejen, er det også indenfor børnepasning ALTID kommunen, der i sidste ende er ansvarlig for henholdsvis pleje og pasningsmulighed, og derfor bør der altid være kommunale pasningsmuligheder.

Læs mere...

dec 30
Abonnér

Venstre vil undgå konkurrence.

Indlæg Kommentarer lukket til Venstre vil undgå konkurrence.

Indlæg i Nordjyske Stiftstidende af Frank Østergaard

Frank Østergaard


”Der er i Pandrup nogle ganske fine private institutioner, der bliver bakket rigtigt meget op om, så der er ikke grund til at skabe en konkurrence til det kommunale”, udtalte det Liberale Venstres politiske ordfører, Christian Hem, da han, på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde, nåede til ”vuggestuer i Pandrup” under punktet ”Forslag til indretning af 0-6 års området”.
En lidt snørklet måde at få sagt at kommunen ikke bør udøve konkurrence i forhold til private – i det her tilfælde, børneinstitutioner.

Læs mere...

dec 03
Abonnér

Utryg barndom.

Indlæg Kommentarer lukket til Utryg barndom.

indlæg i Nordjyske STiftstidende af SF´s spidskandidat Frank Østergaard

Frank Østergaard

Frank Østergaard


I Jammerbugt er der, optalt af forvaltningen pr. 1. november, 516 kontanthjælpsmodtagere. 107 af disse er ramt af det nye kontanthjælpsloft. Forvaltningen har ikke overblik over hvor mange af de 107 der har børn. Børn, som skal vokse op uden de samme muligheder og livsbetingelser som andre børn. Børn vælger ikke selv deres forældre og dermed deres livsvilkår. Social arv betyder, at forskellige former for ulighed og barrierer kan gå i arv fra forældre til børn. Eksempelvis risikerer børn, som har en utryg barndom, at ende i selvsamme situation.

Læs mere...

nov 15
Abonnér

Borger inddragelse på hylden.

Indlæg Kommentarer lukket til Borger inddragelse på hylden.

– Indlæg i lokale ugeaviser af Frank Østergaard

Frank Østergaard

Frank Østergaard


For nogle år tilbage ledte jeg forgæves efter koffeinfri kaffe hos vores købmand og jeg foreslog ham derfor, at han også skulle ha’ det på hylden.

Lidt tilsvarende foreslår SF, at vi borgere skal kunne bede kommunalbestyrelsen om at tage et givent emne op til behandling – altså give os initiativret.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt har igennem flere år arrangeret borgermøder, for at vi borgere på den måde kan blive orienteret og (til dels) inddraget i beslutningsprocesserne i Jammerbugt kommune.

Læs mere...

okt 05
Abonnér

Ingen grænser for hvordan man bruger sin ”magt”?

Indlæg Kommentarer lukket til Ingen grænser for hvordan man bruger sin ”magt”?

Indlæg i Nordjyske Stiftstidende 5. oktober 2016 af kommunalbestyrelsesmedlem Erik Ingerslev.

Erik Ingerslev

Erik Ingerslev

Mandag den 26. september havde teknik- og miljøudvalget en dispensationsansøgning på dagsordenen der omhandlede et vægmaleri og springvand i Blokhus.
På grund af lokalplanens udformning havde forvaltningen indstillet ansøgningen til afslag da kommunalbestyrelsen har vedtaget at facader i Blokhus skal være hvide.
Udvalgets medlemmer var dog mere imødekommende og vedtog følgende: ” Udvalget ønsker en nærmere vurdering af, hvordan der kan udsmykkes med kunst i Blokhus i samarbejde med de lokale interesser, inden der tages stilling i den konkrete sag. Der afholdes et møde med interessenter. ”

Læs mere...

sep 16
Abonnér

En anden vinkel.

Indlæg Kommentarer lukket til En anden vinkel.

-indlæg i Nordjyske Stiftetiden af SF´s spidskandidat Frank Østergaard

Frank Østergaard

Frank Østergaard

Jeg må sige, at gruppeformand for Venstre, Ib Nellemann, tager munden fuld – og han tager fejl, når han postulerer, at jeg ikke har sat mig ind i de økonomiske vilkår i forbindelse med henholdsvis friplejehjemmet og de kommunale plejehjem i Jammerbugt kommune..
Når SF bakker op om Socialdemokraternes udspil, der går ud på at kommunen skal bruge de 12 millioner kroner, som borgmesteren og forhandlingsdelegationen oprindeligt lagde op til, var nødvendige, for at vore kommunale plejehjem kunne tilbyde samme standard som det nye friplejehjem, mener Ib Nellemann tilsyneladende, at både Socialdemokraterne og SF er uvidendende om, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen…
MEN det udspil, som SF og Socialdemokraterne har lagt frem, er jo netop identisk med de beregninger forvaltningen fremlagde, og som borgmesteren og forhandlingsparterne brugte, da de forhandlede med Friplejehjemmet.

Læs mere...

sep 03
Abonnér

VOT vanskeliggøre budgetforhandlingerne.

Indlæg Kommentarer lukket til VOT vanskeliggøre budgetforhandlingerne.

– indlæg i Nordjyske Stiftetidende af SF´s spidskandidat Frank Østergaard

Frank Østergaard

Frank Østergaard


På august måneds kommunalbestyrelsesmøde blev jeg meget bekymret for om Venstre, Dansk Folkeparti og Lokallisten virkelig mener det, når de siger, at de gerne vil et bredt budgetforlig.
VOT vil nemlig ikke være med til at søge Indenrigsministeriet om lov til at hæve skatten i 2017 med 0,3 %. Det var forslaget fra Socialdemokraterne med opbakning fra SF, Enhedslisten og Alternative. På kommunalbestyrelsesmødet gjorde gruppeformanden Ib Nellemann (V) det meget klart, at Venstre, Dansk Folkeparti og Borgerlisten ikke ville bruge en krone mere end 5 mio. til at kompensere plejecentrene i Jammerbugt kommune i forhold til det, kommunen skal bruge mere på borgere, der flytter ind på Brovst Friplejehjem. Dette til trods for, at Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Alternative, med et forslag på 12 mil. har dokumenteret, at dette tal, er det, der skal til for at give den samme økonomiske dækning, som Brovst Friplejehjem får. Det er tidligt i budgetforhandlingerne, at VOT kravler op i et træ, som de får meget svært at komme ned fra igen.
SF vil, trods dette, gå til forhandlingerne med positivt sind men ærgre sig over optakten.

Læs mere...

aug 23
Abonnér

Nøglen mod mobning.

Indlæg Kommentarer lukket til Nøglen mod mobning.

-indlæg i Nordjyske Stiftstidende af SF´s spidskandidat Frank Østergaard

Frank Østergaard

Frank Østergaard


Undervisningsminister Ellen Trane Nørby er gået til kamp mod mobning. En rigtig vigtig kamp. 20 % af vores børn og unge oplever mobning i større eller mindre udstrækning og i forskellige former.
Ellen Trane Nørby har valgt våben; de hedder anbefalinger, aktionsplan, strategier og klageinstans. Alt sammen gode tiltag, som efter min vurdering kan blive en lille brik til at bekæmpe mobning.

Læs mere...

aug 09
Abonnér

Økonomisk løftestang.

Indlæg Kommentarer lukket til Økonomisk løftestang.

Indlæg i Nordjyske Stiftstidende den 8. august 2016 af spidskandidat Frank Østergård

Frank Østergaard

Frank Østergaard


Det er dog paradoksalt, at det er et friplejehjem, der bliver løftestangen for SF til at få den nødvendige ældrepolitik ført ud i livet. SF har igennem mange år kæmpet for at plejecentrene skulle tildeles flere økonomiske ressourcer. Desværre uden held, men ved at være med i diverse budgetforlig har vi dog medvirket til at undgå de værste besparelser. Besparelser som ville ha’ forringet vores ældre medborgeres forhold yderligere.
Med friplejehjemmets komme ser det ud til, at de borgerlige partier er viklet ind i deres eget net. De borgerlige har, med borgmesteren i spidsen, lovet at der IKKE skal være forskel på den service man som plejehjemsbeboer kan få på henholdsvis friplejehjemmet og de kommunale plejehjem. Jeg er helt enig. Vi har pligt til, med alle midler, at undgå at vore ældre, alt efter økonomisk formåen, bliver behandlet som A og B mennesker.

Læs mere...

preload preload preload